Liên hệ

Địa chỉ: Phòng 107, Tòa nhà CFM, 23 Láng Hậ, Ba Đình, Hà Nội
Hiệu trưởng: Mr. Ken Vo
Điện thoại: +45 (0)4 79 25 37 98
Email: vicoders@ gmail.com